Vilket datagolv skall man välja?

Vilket datagolv ni väljer är helt beroende på er miljö och era behov. Det finns ett stort antal olika typer av golv med olika typer av beläggning anpassat för olika miljöer. Från enklare lösningar till varianter med ESD skydd för verkligt känsliga miljöer med stora behov av att reducera risken för statisk elektricitet.

Golvet byggs upp av justerbara stödben till den höjd man önskar och på dom läggs golvet med plattor 60 x 60 cm. Vid högre krav på bärighet kompletteras stödbenen med mellanliggande stringers mellan varje stödben. Stringers finns i olika utföranden beroende på tillämpning men gemensamt är att det är metallister som då hamnar under varje kant på plattan och förstärker golvet.

Golvplattorna kan ha olika egenskaper beroende på tillämpning. Hög brandsäkerhet, hög bärighet, ljuddämpning, ESD-skydd, metallklädda osv. Materialet i plattan är oftast högdensitetsspån eller gips. Högdensitetsspån ger en lättare och billigare platta medan gips har goda egenskaper mot t.ex. brand.

Begränsningar att ta hänsyn till

Ett datagolv kan ha i stort sett vilken höjd som helst. Viss minimihöjd krävs i regel för att få en korrekt luftströmning och en bra kylning i de fall man använder golvet som transportör av kyla till er utrustning. Dagens datagolv klarar i regel stora tyngder utan problem, men det är ändå viktigt att känna till bärigheten och vilka godkända laster som systemet garanterat klarar.

Fördelar

  • Effektiv styrning av kyla till de punkter i datahallen där kylan behövs bäst.
  • Högre tillförlitlighet av driftade system genom effektiv kylning.
  • Enkel och tidsbesparande kablering – säkert och effektivt.
  • Enkel åtkomst av rätt kablage vid installation och felsökning.
  • Kostnadseffektivt – reducera kostnader för kyla och kablering

Vi har många års erfarenhet av lyckade datagolvsinstallationer av alla typer och storlekar – kontakta oss gärna för ett första samtal.


Ladda ner PDF

Kontakta oss för mer information och prisuppgift