Ställverksgolv

Ett ställverksgolv är ett installationsgolv avsett för höga laster och med hög stabilitet. Underredet byggs i stål med kraftiga benstöd som kombineras med primär och sekundärbalkar som tillsammans ger ett mycket stabilt golv där varje platta kan lyftas utan att påverka golvets stabilitet. Ett ställverksgolv uppbyggt på detta sätt blir mycket flexibelt och kan förändras eller förstärkas vid behov.

Standardformat på golvplattor är 600 x 600 och anpassade format på plattor kan fås på beställning. Plattor tillverkade av kalciumsulfat (gips) eller högdensitetsspån används oftast men även plattor av tex. gallerdurk finns att tillgå. Kalciumsulfatplattan är obrännbar och har bättre värden för belastning och fukt jämfört med en platta av högdensitetsspån. Som ytbeläggning finns laminat, linoleum eller vinyl som även kan vara avledande.

Konstruktion

  • Kraftiga benstöd med justerbar höjd, placerade med c/c 1.200 mm som bär upp:
  • Primärbalkar 80 x 40 mm, placerade med c/c 800 mm.
  • Sekundärbalkar 80 x 40 mm, placerade med c/c 600 mm.
    Monteras vinkelrät ovanpå primärbalkarna

Ovanpå underredet läggs plattorna i ett tegelmönster löst på sekundärbalkarna. Genom placeringen i tegelmönster låser plattorna effektivt varandra och ligger kvar i sitt ursprungliga läge även om en enskild platta lyfts upp. Standardmässigt klarar ett golv 5KN/m2 i belastning men önskar man ett golv för högre belastning förtätar man benstöden och/eller balkarna. Ofta krävs detta vid tex ytor för intransport, uppställningsplatser för tung utrustning mm.

Alla delar i underredet tillverkas av varmgalvaniserat stål, Zn8, och monteras samman vilket gör att inga heta arbeten är aktuellt. Vi har även alla de tillbehör som kan vara aktuella för ett ställverksgolv. Ventilationsgaller, kabelgenomföringar, plattlyftare mm.

Lågbyggt ställverksgolv

I det fall det krävs en mycket låg golvhöjd, ner till 120 mm färdig golvhöjd, används samma golvplattor och benstöd som i standardgolvet men balkarna i dim. 40 x 40 mm monteras i en nivå, inte ovanpå varandra, med c/c 600 x 600 mm.

Välkommen att kontakta oss för mer information!